Ontwikkelen

Het Collectief coacht, traint en begeleidt teams of individuele medewerkers binnen uw organisatie. Doel is communicatie en samenwerking verbeteren van u of uw medewerkers. Talenten ontdekken en ontwikkelen. Het vergroten van effectiviteit, omzetverhoging en kostenbesparing. Het Collectief biedt actieve en doeltreffende programma’s waarin je leert door te ervaren. Op een positieve no-nonsense manier zetten we in op de talenten van directie-leden, managers, teams en individuele medewerkers, van uzelf, uw onderneming of instelling.

Lees verder over ontwikkelen:

Het Collectief zorgt ervoor dat je je als individu of team zo ontwikkelt, dat je écht gaat samenwerken. Daardoor bereik je met de inzet van Het Collectief meer en betere resultaten. Op deze pagina leest u wat onze resultaten zijn en wat u van onze dienstverlening mag verwachten. Welke filosofie daar aan ten grondslag ligt, wat ons anders maakt dan andere teamontwikkelaars en teambuilders.

Als u een of meerdere collectief-partners in de arm neemt, krijg je meer dan een gezellig dagje op de hei. Wij helpen u, uw teams en uw managers om het talent en de passie van medewerkers te gebruiken om samen aan een goed werkend team te bouwen. Op zo’n manier dat je als individu of als team (medewerkers én leidinggevenden) leert en je ontwikkelt.

 

Dit levert samenwerking met Het Collectief op:

Uw medewerkers begrijpen elkaar. Ze zoeken elkaar op en delen vanzelfsprekend elkaars kennis en ervaring.  Ze zien een andere blik op de zaak niet meer als irritant of bedreigend, maar als aanvullend en versterkend. De projectvoorstellen die u op uw bureau krijgt zijn sterker en heeft men al met elkaar afgestemd voordat het bij u terecht komt. Uw teamleden zien in dat het verrijkend is om elkaar in te schakelen. Uw medewerkers geven elkaar open, eerlijk en respectvol feedback. Ze werken goed met elkaar samen, stemmen zaken af en geven elkaar ruimte.

Uw team realiseert met creativiteit en doorzettingsvermogen een stevige bezuinigingsdoelstelling. Een gedragen doortimmerd plan van aanpak rolt makkelijker uit hun koker. Ze gebruiken elkaars ervaringen op bezuinigingsgebied. Ook hebben ze nagevraagd bij andere organisaties hoe die hun bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd hebben. Daardoor is het maximale wat er aan kennis is, benut. Er is draagvlak en ze staan er dus nog achter ook ! Uw medewerkers realiseren dat het een pittige klus is waar ze voor staan. Ze zijn er klaar voor en weten hoe ze de bezuinigingen moeten uitleggen aan klanten en andere afdelingen. De passie en de onderliggende waarden van waaruit ze hun werk doen zetten ze effectief en creatief in en zijn zichtbaar voor iedereen.

Uw medewerkers voelen zich weer vitaal, zijn opgewassen voor  hun taak en hun effectiviteit is sterk toegenomen. Ze communiceren veel beter met u als leidinggevende en de samenwerking met collega’s verloopt soepeler. Ze nemen initiatief en nemen de lijn die u had uitgezet mee in hun werk. Het rendement van hun werk is aanmerkelijk toegenomen en past bij hun ervaring en opleiding.

De resultaten van u of uw team liggen op koers. U bent verbaasd over wat ze uit zichzelf en elkaar weten te halen…Leidinggeven is (weer) leuk geworden ! 

Uw team doet wat er gedaan moet worden. Ze hebben een helder beeld van de resultaten die bereikt moeten worden. En hebben daar met jou en elkaar overeenstemming over. Ze zijn duidelijk over hun behoefte aan middelen. Ze formuleren gemakkelijk wat ze van elkaar en u nodig hebben om hun doelen te bereiken. En belangrijker: wat hun aandeel daar in is.

De sfeer, samenwerking en prestaties van uw team zijn positief veranderd. Teamleden draaien actief mee en conflicten in het team zijn verminderd of worden ervaren als een vorm van ‘wrijving geeft glans’. Er is overeenstemming over de te bereiken doelen en de weg daar naartoe. Het lukt u en uw team meer en meer om die doelen ook te realiseren. Gezamenlijk blijven jullie werken aan de ontwikkeling en verbetering van jullie afdeling. Het is vanzelfsprekend geworden om individuele doelen te verbinden met de team- en organisatiedoelen.

U geeft vol vertrouwen leiding aan uw team. U geeft in een open atmosfeer leiding aan je mensen, u communiceert helder en voelt zich zekerder van uw zaak. U weet wat u kan en wat u moet doen om een stap verder te komen met uzelf en uw team. Omdat u weet wat u kunt, wat u hebt te doen én hebt te laten.

“Doen wat werkt”, onze aanpak:

Wat voorop staat is: wat wil jij met jouw team ? We inventariseren dus gedegen. Kijken met u naar de vragen die er zijn en de knelpunten die u ziet. En hanteren principes uit de positieve psychologie: waar wilt u naar toe ? wat is uw doel van uw team en het programma? Wat werkt het beste in dat proces ? En: wat zijn uw verwachtingen ? wat is het budget ? Wat kunnen we daarvoor doen ? 

In onze aanpak maken we doelen helder en de hobbels op de weg daarnaartoe. En vooral ook: welke positieve krachten kunnen we verder naar boven halen om het doel te bereiken. Welke eerste stappen zijn reëeel ?

Bovenal speelt de vraag: wat is de maximale positieve impact die onze trainingen op uw of uw medewerkers mag hebben ? 

Met deze informatie bouwen we ons trainingsontwerp en bespreken dat met u. Met een duidelijke rol- en taakverdeling. Dat levert helderheid op in onze procesbegeleiding en maakt u als leidinggevende sterker. Voor ons is daarbij ook het doel dat de leerruimte voor iedereen zo groot mogelijk wordt. Zodat uw mensen uit hun comfortzone stappen en zich stretchen zonder te stressen.

Onze filosofie;

Elk mens en elk team heeft een ongekend potentieel. Teams ontstonden al in de steentijd. Omdat ze samen meer konden bereiken. Effectiever jagen, meer veiligheid, meer geborgenheid en dus een grotere kans om te overleven. Duidelijk is dat teams meerwaarde hebben. En dat als je het goed organiseert, kunnen teams raketten maken die veilig naar de maan vliegen en weer terug naar de aarde. Wij geloven en weten dat het potentieel van individuen én van teams ongekend groot is. Eén van onze drijfveren en kwaliteiten is om dat potentieel wakker te roepen. Zodat mensen dat inzetten voor zichzelf en daarmee hun eigen leven verrijken. En daarmee  een nog waardevollere bijdrage aan hun team leveren.

Mensen kunnen alleen veranderen als ze dat zelf willen. Geregeld komen we tegen dat organisatieveranderingen topdown worden ingezet. En heel vaak werkt dat maar ten dele. Het ontwerpen van een nieuwe strategie voor je organisatie is bijvoorbeeld niet zo moeilijk. Ervoor zorgen dat je mensen het gaan uitvoeren is lastiger. Verdomd lastig soms. Wij zijn er van overtuigd dat als je je medewerkers zo vroeg mogelijk betrekt bij veranderingsprocessen de verandering de meeste kans van slagen heeft. Welke verandering het ook is. In onze interventies werken we vanuit dat punt. En tegelijkertijd houden we scherp in het vizier dat jij jouw taak hebt als leidinggevende en jouw mensen hun taak hebben als medewerker. Met de verschillende verantwoordelijkheden die dat geeft. In ons werk laten we mensen contact maken met hun wilskracht en hoe ze dat kunnen inzetten in hun team. Zodat verandering slaagt.

In een sfeer van vertrouwen, respect, openheid en positiviteit ontstaat  maximaal leervermogen. Zo’n sfeer scheppen we in het contact met jou en je mensen. We houden niet alleen van ons vak, we houden ook van mensen ! Daarom zetten we in onze trainingen niet alleen erkende methodieken in, maar vooral onze hoofden, harten en handen. Onze eigen ervaring dus en creëeren daarmee een open betrokkenheid  En weten (ook uit persoonlijke ervaring) hoe hardnekkig patronen kunnen zijn. En hoe die je kunt veranderen en loslaten.

Wat de partners van Het Collectief uniek maakt is dat we schakelen tussen gedragslagen (wat laten jullie concreet zien) en de zaken die onder de waterlinie spelen. Wat is er niet uitgesproken; wat wordt weggelaten. In onze interventies brengen we dat op een veilige manier naar boven. Trainingen die puur en alleen focussen op gedrag vinden wij aardig, maar leiden geregeld ook tot symptoombestrijding. Trainingen die alleen werken op een diepere laag en je in allerlei mooie en minder mooie ervaringen brengen zijn ok, maar vertalen zich geregeld weinig naar concrete gedragsverandering. Waar het ons om gaat is de verbinding tussen die twee. Hoe ga je van buiten naar binnen, én van binnen naar buiten. Dat creëert blijvende verandering !

U hebt nu een beter idee gekregen van de resultaten die u kunt verwachten als u met ons samenwerkt, van onze aanpak en onze filosofie.

Wilt u weten hoe u Het Collectief het beste in kunt zetten? Klik op ‘onze aanpak’ en stel uw vraag of stuur een e-mailbericht. 

ciprofloxacin ophthalmic solution buy nexium uk buy where to buy nexium for cheap buy diflucan from mexico can i buy synthroid buy seroquel online cheap buy generic paxil online buy generic elavil zithromax z-pak buy how to buy synthroid buy cheap lamisil where to buy lamisil tablets online buy oral lamisil revatio buy buy synthroid online no prescription needed